se 2020

مشخصات میان رده جدید اپل SE 2022

/%D9%85%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D8%A7%D8%AA-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D9%BE%D9%84-se-2022

اپل بالاخره بعد از دو سال انتظار SE جدید خود را معرفی کرد. دراین مقاله به شرح تفاوت های مختصر این گوشی با نسل قبل خود یعنی SE 2020 میپردازیم.


se جدید ارزانتر از نسل قبل

/se-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D8%B3%D9%84-%D9%82%D8%A8%D9%84

گزارش ها حاکی از آن است که اپل امسال در تاریخ 8 مارس (17اسفند) طی رویدادی آیفون اقتصادی خود را معرفی کند.