بهبود دوربین سلفی

آیفون 14 با دوربین سلفی بسیار بهتر !!

/%D8%A2%DB%8C%D9%81%D9%88%D9%86-14-%D8%A8%D8%A7-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D9%84%D9%81%DB%8C-%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1

طبق شایعاتی که افشاکننده اپل مینگ چی کو منتشر کرده اپل آزمایش های خود را برای ارتقا دوربین سلفی آیفون های سری 14 شروع کرده.