بروزرسانی اندروید 13

آیا گوشی شما به اندروید 13 بروزرسانی میشود؟!!

/%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%DA%AF%D9%88%D8%B4%DB%8C-%D8%B4%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF-13-%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF

با اینکه برخی از گوشی ها هنوز به اندروید 12 هم اپدیت نشده اند اما به زودی در رویداد گوگل I/O سال ۲۰۲۲ با جدیدترین سیستم عامل موبایل گوگل یعنی اندروید 13 بیشتر آشنا خواهیم شد.